Πανελλήνια Ηγεσία

                                      

    

                                                     Ελλάς   -   Ελλάδα


Ο πρώτος Θεσμός των Ελλήνων - πρώτα Οπλίτης και μετά  Πολίτης

Η Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας υπάγετε στο  Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο

    Εκπρόσωπος Παγκόσμια στην Ιστορία ο Ελληνισμός είναι θεσμικά

           ο Έλληνας Βασιλεύς τριών Βασιλείων Μέγας  Αλέξανδρος

      

Σύμφωνα με την Αρχαία  Ιστορία Ελλάδας, Περσίας, Αιγύπτου, 

                                           Ινδίας, και Κίνας  του Παγκόσμιου Πολιτισμού

 


        Θεσμός  Παγκόσμιος  –  Προεδρία  Αιγών  - Μέγας  Αλέξανδρος


                         Τριών  Βασιλείων  Ελλάδας,  Περσίας,  Αιγύπτου

 

 Νομικά στοιχεία από το Σύνταγμα, ΟΗΕ , Αγγλικό Δίκαιο. 

Σύμφωνα με το Εθιμικό Δίκαιο Ελλάδος  - Ιστορία Κατά  ΟΗΕ

Σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο κατά Βασιλεία Ελλάδα Ηρακλή

Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο Σύνταγμα Ελλάδας άρθρο 2.2

Σύμφωνα με το Διεθνές Εθιμικό Ελλάδας άρθρο 2.2

Σύμφωνα με το Εθιμικό Δίκαιο κατά Αγία Γραφή άρθρο 3.3 

           Αναφορά πρώτος Βασιλεύς των Ελλήνων ο Μ. Αλέξανδρος

Σύμφωνα με την Ιεραρχία άρθρο 28 κατά Διεθνές Δίκαιο του ΟΗΕ 

Σύμφωνα με το Εθιμικό  Διεθνές Δίκαιο του ΟΗΕ  κατά διεθνή Θεσμό

Σύμφωνα με τα Τρία Βασίλεια  Μ. Αλέξανδρου Βασιλική πόλη 

                        η Βασιλική των Ηρακλείδων οι Αιγές

Σύμφωνα με τα 26 Κράτη που προέκυψαν από τα 3 Βασίλεια

Σύμφωνα με UNESCO  όπου οι Αιγές είναι στον Κατάλογο

        των Μνημείων του Παγκόσμιου Πολιτισμού.

      Έχουμε αποδοχή Εθιμική από τον ΟΗΕ  από 192  Κράτη  

                            λόγο   έδρας  Αιγές

     όπως είναι όλες οι ΜΚΟ και Εθιμικά μέσα στο Βατικανό,

     Αγγλικό Βασίλειο, Ορθόδοξο Πατριαρχείο, Ε.Ε, ή  ΝΑΤΟ. 

 το Αρχαιότερο και μεγαλύτερο Βασίλειο όλων των εποχών

                                                   είναι

      των Ηρακλείδων - Αιακίδων με έδρα αιώνια τις Αιγές

 

 

    Η  Προεδρία  Αιγών 

       

  Εμπεριέχει  δυο Εθιμικούς Πανελλήνιους Διεθνείς Θεσμούς

 

 Α. Ο Πολέμαρχος  Πανελλήνιος Θεσμός Παγκόσμιας Φάλαγξ  Αιγών

 

                             Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο ο Πρώτος Οπλίτης

 

Β. Πρόεδρος Πανελλήνιος Θεσμός  Παγκόσμιας  Συνέλευσης Αιγών


                           Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο ο Πρώτος Πολίτης

 

 

  Το ωραιότερο το Τέλειο  Ελληνικό Παγκόσμιο Φως της Ελλάδας 

 

                                      Οπλίτης  -  Πολίτης 

 

Η Εθιμική Πανελλήνια Παγκόσμια Βάση όλων των Θεσμών


Διασφαλίζεται μόνο με έδρα Αιγές κατά Εθιμική Οντότητα

 

                               Σύνταγμα Ελλάδας άρθρο 105 

              

       Ηνωμένα Έθνη - ΟΗΕ  Διεθνές Δίκαιο -  Εθιμικό - Θεσμοί


 Διατελέσαντες  Πρόεδροι - Πολέμαρχοι  Ηγεμόνες  Αιγών


 Κατά  Οργανισμό Παγκόσμιο των Κρατών  ΟΗΕ  - Ηνωμένα Έθνη 


 Κατά Οργανισμό Παγκόσμιου Πολιτισμού η ΜΚΟ - Κρατών η UNESCO

 

 


Α. Ηρακλείδης Φίλιππος Β   Ηγεμών Αιγών

 

      Πανελλήνιος  Πολέμαρχος με έδρα Αιγές 

 

              Πανελλήνιος  Πρόεδρος      με έδρα Αιγές 

 

Συνταγματικά Ιστορικά ο Πρώτος Πανελλήνιος Οπλίτης

 

Συνταγματικά Ιστορικά ο Πρώτος Πανελλήνιος Πολίτης

 

 

 Β. Ηρακλείδης - Αιακίδης Αλέξανδρος Γ    Ηγεμών Αιγών

 

    Πανελλήνιος Παγκόσμιος Πολέμαρχος με έδρα Αιγές 

 

      Πανελλήνιος  Παγκόσμιος  Πρόεδρος   με έδρα Αιγές

   

  Ο Πρώτος Θεσμικός Παγκόσμιος Βασιλεύς  Οπλίτης - Πολίτης


                                   Ο  Μέγας  Αλέξανδρος                                


Σε τρία Βασίλεια Ελλάδας, Περσίας, Αιγύπτου - Εθιμικά σε 26 Κράτη 

   

 


     Γ.  Εθιμικός Θεσμός  Ελλάδας Προεδρία  Αιγών        30 - 03 - 2003   

 

         Πανελλήνιος Παγκόσμιος Πολέμαρχος Φάλαγγας  ΜΚΟ Αιγών 

 

        Πανελλήνιος  Παγκόσμιος  Πρόεδρος  Συνέλευσης  ΜΚΟ Αιγών


        Αιγές  Παγκόσμια Πόλη Ελληνικού Πολιτισμού 

     

        Θεσμική  έδρα  Βασιλείας , Προεδρίας και Οπλίτη των Ελλήνων


       Οι Θερμοπύλες των Ηρακλείδων , Αιακίδων  και των Οπλιτών


                                             Οι          Αιγαί  - Αιγές 


                                              Τα Οχυρά των Ελλήνων δεν Παραδίδονται  

                                             έστω και με έναν Οπλίτη 


                 

                                                       
                   Ελλάς  -  Ελλάδα


Οι Έτεροι Υπασπιστές  της Ελλάδος - Ε. Δ.
    Ο Παγκόσμιος Πολιτισμός λέγετε  

    Ελληνισμός  -  Μέγας Αλέξανδρος Ηνωμένα Έθνη  -  ΟΗΕ

 UNESCO - ΜΚΟ του ΟΗΕ - Πολιτισμός

  Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο Κατά Ιστορία - Θεσμοί

  Διεθνές Δίκαιο  Κατά  Κράτη 
                UNESCO  

Οργανισμός ΜΚΟ Παγκόσμιος του ΟΗΕ

Ο Διαχειριστείς του Παγκόσμιου Πολιτισμού
   Ηρακλείδης  Φίλιππος Β 

Πανελλήνιος Πρόεδρος των Ελλήνων

Εθιμικό Δίκαιο Ελλάδος Κατά Ιστορία

Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο Κατά πόλη Αιγές
Ηρακλείδης Αιακίδης Αλέξανδρος Γ 

Πανελλήνιος Πρόεδρος των Ελλήνων

Πανελλήνιος Βασιλεύς των Ελλήνων

Βασιλεύς τριών Βασιλείων Διεθνές Δίκαιο

Εθιμικός Βασιλεύς  26 Κρατών κατά ΟΗΕ

                και Αγγλικό Δίκαιο

Εθιμικό Δίκαιο Ελλάδος Κατά Ιστορία

Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο  UNESCO - OHE

Πανελλήνιος Στρατός  Οπλιτών έδρα Αιγές

Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο κατά Ιστορία

Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο πόλης Αιγές

Εθιμικό Διεθνές Παγκόσμιο Δίκαιο ΟΗΕ