5. /// ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ///

                               Η  ΠΡΟΕΔΡΙΑ  ΤΩΝ  ΑΙΓΩΝ

                              
            
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΜΑΚΕΔΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ

  Η παρουσίαση της έρευνας είναι πνευματική ιδιοκτησία της
  Μακεδνική  Πανελλήνια τριών Βασιλείων  Φάλαγξ  Μ.Κ.Ο.
και έγινε για την ΤΙΜΗ της Αρχαίας Ελλάδας και της ιστορικής
αυτοπροστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας 


  
                                  ΑΡΘΡΟ 1
                    ΙΔΡΥΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΕΔΡΑ
                   ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ


ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

  Το νέο τροποιητικό καταστατικό συνοδεύεται με ιστορική έρευνα όπου
στηρίζεται σε βιβλία που είναι παγκοσμίως ανεγνωρισμένα από ιστορικούς,
καθηγητές, ερευνητές και πολιτικούς .
 Τα άρθρα του καταστατικού είναι κατά τα πρότυπα των Αρχαίων Μακεδνών
σε αντιπαράθεση, του τότε με σήμερα και όλη η έρευνα κατά τον νόμο είναι
πνευματικό δικαίωμα της Μακεδνικής Φάλαγξ - Μακεδονικής Φάλαγγα των Αιγών.
Επίσης παραθέτουμε ένα τμήμα από τα βιβλία όπου έγινε λεπτομερή έρευνα,
όπου τα στοιχεία είναι κοινής αποδοχής από επώνυμους διακεκριμένους Συγγραφείς,
Ερευνητές, Αρχαιολόγους και Καθηγητές.
  Με βάση τα ιστορικά στοιχεία από τα βιβλία κοινής αποδοχής στηριχτήκαμε για την
τροποποίηση του καταστατικού .
   Ο μεγαλύτερος παράγοντας στην τροποποίηση και συμπλήρωση ως στοιχείο βάσης
είναι η Μακεδνική νομοθεσία και οι θεσμοί στην Αρχαία Ελλάδα διότι όλα τα ιστορικά
στοιχεία που έχουμε είναι μετά από 500 χρόνια των γεγονότων.
        Τα βιβλία που μελετήσαμε συμμετείχαν Συγγραφείς, Ερευνητές ,
     Αρχαιολόγοι , Καθηγητές απλοί και
             Πανεπιστημιακοί διακεκριμένοι κοινής αποδοχής
                      όπου έχουν ασχοληθεί με τον Ηρακλείδη Φίλιππο Β,
                              τον Ηρακλείδη-Αιακίδη Αλέξανδρο Γ και την Αρχαία Ελλάδα.

  ΜΑΚΕΔΝΙΑ - ΑΙΓΕΣ  ΙΕΡΗ  ΠΟΛΗ  ΕΛΛΗΝΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΙΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣΛΑΒΑΡΟ ΑΙΓΩΝ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝΛΑΒΑΡΟ  ΜΑΚΕΔΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
  ΛΑΒΑΡΟ ΜΑΚΕΔΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
              ΕΔΡΑ  ΑΙΓΕΣ